THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH NEXT GEN 2024
KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Vị trí ứng tuyển *
1.THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên* Ngày sinh*
Nơi sinh* Giới tính*
Nơi đăng kí thường trú* Nơi ở hiện nay*
Số CMND/Hộ chiếu* Nơi cấp*
Ngày cấp* Dân tộc
Tình trạng hôn nhân
Thông tin liên lạc
Điện thoại di động* Email*
Trang cá nhân
(Fb, LinkedIn,...)
Người liên hệ khi cần
Họ và tên Mối quan hệ
Điện thoại di động Địa chỉ liên lạc
2.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình độ* Tên trường đào tạo* Ngành học* Thời gian* Xếp loại* Điểm TB*
Bằng cấp/Chứng chỉ khác:
3.KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (kể cả bán thời gian)
Từ Tới Tên đơn vị công tác Chức vụ Nhiệm vụ, phạm vi công việc, thành tích
4.BẠN BIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NÀY QUA ĐÂU?
Nguồn:
5.NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ